สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
24 เมษายน 2019
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562
17 มิถุนายน 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล สุดยอดพิธีกร ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ

นายกฤษฎา   เลขยันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดพิธีกรฝ่ายหญิง

นายพงษ์สุวิทย์  สิทธิสาร  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง    
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดพิธีกรฝ่ายชาย

จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.