ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครั้งที่ 2
13 กรกฎาคม 2020
หลักสูตรออนไลน์ “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)”
22 กรกฎาคม 2020
Show all

โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake”

ด้วย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” เป็นโครงการที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์กลไกในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถรู้เท่าทันข่าว และคัดกรองข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

โดยในโครงการจะเน้นที่ให้ความรู้และทักษะกับเยาวชน โดยสร้างสรรค์เนื้อหาออกมาในรูปแบบ

  • อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อรู้เท่าทันข่าวปลอม จำนวน 3 ตอน
  • หลักสูตร “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน RMUTT MOOC www.mooc.rmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ www.check-share.com ซึ่งเป็นช่องทางในการส่งเสริมการทำกิจกรรมเช็คข่าว เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยการเป็นนักตรวจสอบก่อนหลงเชื่อข่าวที่ยังได้กลั่นกรอง

ผู้สนใจสามารถไปติดตามผลงานได้ที่

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม : https://youtu.be/JvyV9cSd9A0

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตอนที่ 2 รูปแบบข่าวปลอม : https://youtu.be/QLTUb1TvXlE

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน ตอนที่ 3 วิธีตรวจสอบข่าวปลอม : https://youtu.be/9Q5YtPv_mSo

หลักสูตรการรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) : bit.ly/FakeNewsMOOC

เว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอม : www.check-share.com

Comments are closed.