โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
16 มกราคม 2020
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเกี่ยวกับข่าวปลอม จำนวน 3 ตอน
17 มกราคม 2020
Show all

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ เว็บไซต์ระบบ CHECK-SHARE.COM

ประกาศ โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก

งานจ้างเหมาจัดทำ เว็บไซต์ระบบ CHECK-SHARE.COM

 

……………………………………………………………………………………………….

          ด้วย อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดทำ เว็บไซต์ระบบ CHECK-SHARE.COM โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานตามแนบท้ายประกาศ

จึงขอเชิญชวนบุคคล หรือบริษัทที่สนใจ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือก ผ่านทาง e-mail : bennapac@gmail.com หรือโทร 02-549-4513 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

 

>>>เอกสารประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Comments are closed.