ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 3
21 กุมภาพันธ์ 2019
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้น
04 มีนาคม 2019
Show all

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

>>ประกาศฉบับเต็ม<<<

 

Comments are closed.