“ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒ รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2019
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 3
21 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

เพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

>>>ประกาศฉบับเต็ม<<<

 

 

Comments are closed.