โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
06 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “จัดซื้อครุภัณฑ์”โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)” จำนวน 2 รายการ
13 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

>>>ประกาศฉบับเต็ม<<<

Comments are closed.