โครงการการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
18 มกราคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
21 มกราคม 2019
Show all

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

>> ประกาศ ฉบับเต็ม <<<

 

Comments are closed.