แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้
08 สิงหาคม 2018
“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” รายการ “จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน”
18 กันยายน 2018
Show all

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

graduation 30

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม PDF <<<

Comments are closed.