ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
15 มีนาคม 2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง” จำนวน 1 ชุด
20 มีนาคม 2018
Show all

เจาะลึกทั่่วไทย ช่อง 19 สัมภาษณ์อาจารย์วรรชนก สุนทร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

เจาะลึกทั่่วไทย ช่อง 19 สัมภาษณ์อาจารย์วรรชนก สุนทร และนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

 

สามารถรับชมได้ที่เพจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ

สัมภาษณ์อาจารย์วรรชนก สุนทร และนักศึกษา

Comments are closed.