ขอเชิญนักศึกษาส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
29 สิงหาคม 2017
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช. และ ปวส. (ขยายเวลาเปิดรับสมัคร 16 – 27 กันยายน 2560)
05 กันยายน 2017
Show all

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่งานบุคลากร ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะฯ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.หากผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการสอบคัดเลือก [PDF]

Comments are closed.