ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 3
13 มีนาคม 2019
MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
15 มีนาคม 2019
Show all

กิจกรรม HER OF HEART พี่วิ่งให้ เติมใจน้อง

หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Her of Heart พี่วิ่งให้  เติมใจน้อง”
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร  ดลกิจ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้มีความบกพร่องทางด้านหัวใจ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก  สถาบันโรคหัวใจ  โรงพยาบาลราชวิถี
ภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรม กิจกรรมวิ่งการกุศล และร่วมบริจาคเงินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กับทางมูลนิธิ ซึ่งมียอดบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 84,500 บาท

Comments are closed.