ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
18 มกราคม 2019
MASS FESTIVAL 2018 (เทศกาลดนตรี ศิลปะ สื่อ)
21 มกราคม 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ประทุมทอง   ไตรรัตน์    ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
ได้รับรางวัลผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands On) และ
สาขาเทคโนโลยีภาพและเสียง ได้รับรางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
โดยมี ดร. ศรชัย   บุตรแก้ว ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรในครั้งนี้
เนื่องวันสถานปนามหาวิทยาลัย 18 มกราคม 2561
ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Comments are closed.