คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
10 มีนาคม 2019
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 3
13 มีนาคม 2019
Show all

MCT ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ 19

              ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสัมพันธ์” ครั้งที่ 19 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานอนันต์รังสรรค์ ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสุขภาพพลานามัยของบุคลากรและนักศึกษา
โดยจะนำรายได้ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Comments are closed.