นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้น
04 มีนาคม 2019
MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
07 มีนาคม 2019
Show all

ปัจฉิมนิเทศส่งดาวสู่ฟ้า อำลา ทสม. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการปัจฉิมนิเทศส่งดาวสู่ฟ้า อำลา ทสม. ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธี ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความเข้าใจและได้รับการปลูกฝังความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน การประกอบอาชีพ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การโลกแห่งการทำงานจากวิทยากรมืออาชีพ

นอกจากนี้ ได้มีเปิดบูธรับสมัครงานจากสถานประกอบการต่างๆ และแนะนำหลักสูตรและแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสื่อในยุคดิจิทัล

Comments are closed.