โครงสร้างสโมสรนักศึกษา
20 เมษายน 2022
การลดหย่อนภาษี
25 เมษายน 2022
Show all

เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้งานอุปกรณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1

การอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้งานอุปกรณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานอุปกรณ์ทางวิชาชีพที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย
เมื่อผ่านการอบรมแล้วนักศึกษาจะได้รับใบ Certificate ของหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการขอยืมอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน​

เกณฑ์การรับสมัคร :

1.เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเท่านั้น

2.ปิดรับสมัคร 3 วันก่อนกำหนดการอบรมแต่ละหลักสูตร

3.ให้นักศึกษาใส่กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ ในรูปแบบสุภาพ

4.ให้นักศึกษามาก่อนเวลาอบรมอย่างน้อย 15 นาที

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

Comments are closed.