ภาพบรรยากาศในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35
19 เมษายน 2022
เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้งานอุปกรณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1
20 เมษายน 2022
Show all

โครงสร้างสโมสรนักศึกษา

Comments are closed.