#อว. น้อมรำลึกในหลวง ร.9
13 ตุลาคม 2021
ชวนกันมานั่งคุย “แรงบันดาล…จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ”
14 ตุลาคม 2021
Show all

แนะแนว Tip RMUTT

แนะแนว TIP :
“การแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
-รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 น.
(คณะการแพทย์บูรณาการ- คณะศิลปศาสตร์- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
-รอบบ่าย เวลา 14.00-16.00 น.
(คณะศิลปศาสตร์ -คณะวิศวกรรมศาสตร์- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
แอพ : Zoom Meeting
โหลดแล้ว กดลิ้งค์นี้จ้า ^^
Meeting ID: 940 5102 8218
Passcode: 291876

Comments are closed.