ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ “ชุดกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีความคมชัดสูงระดับ 4K จำนวน 3 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2020
รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563
30 กันยายน 2020
Show all

เปิดรับสมัครแล้ว!! กับการประกวดถ่ายรูปประจำปี 2020 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัคร พร้อมส่งพอร์ต ฟอลิโอและภาพถ่ายผลงานตัวเอง

เปิดรับสมัครแล้ว!!

กับการประกวดถ่ายรูปประจำปี 2020 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัคร พร้อมส่งพอร์ต ฟอลิโอและภาพถ่ายผลงานตัวเอง จำนวน 3 ภาพ ภายใต้ 5 หมวดหลักที่กำหนด

  1. หมวดแฟชั่น
  2. หมวดการท่องเที่ยว
  3. หมวดความฝันและนามธรรม
  4. หมวดไลฟสไตล์
  5. หมวดสถาปัตยกรรม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2563 ได้ที่ https://forms.gle/iQ8heRR72fCATj1LA

YOU CAN REGISTER NOW!!

Thailand Photography Contest 2020 application form is open. Applicants may register and submit portfolio and 3 photos based on the 5 themes:

  1. Fashion theme
  2. Travel theme
  3. Dream & Creation theme
  4. Lifestyle
  5. Architecture

Applicants may register now until 31 October 2020 via https://forms.gle/iQ8heRR72fCATj1LA

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

 

Comments are closed.