ชวนกันมานั่งคุย “แรงบันดาล…จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ”
14 ตุลาคม 2021
กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ “แนะแนว Tip RMUTT” ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
15 ตุลาคม 2021
Show all

ลงทะเบียนขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุด (ATK)

ประชาสัมพันธ์ 📣📣 นักศึกษา มทร.ธัญบุรี
✅ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
✅ ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อ COVID -19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ณ รพ.ธัญบุรี
✅ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป
** ลงทะเบียนขอตรวจฯได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม 2564 **
#หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาเลือกกำหนดวันเวลาที่จะเข้ารับการตรวจแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจฯ ให้ตรงกับวันเวลาที่ตนเลือก เนื่องจากทางรพ.ธัญบุรี ได้เปิดให้บริการงานตรวจคัดกรองกับประชาชนทั่วไปด้วย

Comments are closed.