รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 9
05 เมษายน 2022
ภาพบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34
10 เมษายน 2022
Show all

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ขันแก้ว ผู้ช่วยคณบดี และนายสิริราช ชินอรุณมังกร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “Bio-HotSense”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ขันแก้ว ผู้ช่วยคณบดี และนายสิริราช ชินอรุณมังกร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “Bio-HotSense” ในงาน The International Expo on Innovation and Technology, Malaysia Technology Expo (MTE 2022) ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย

Comments are closed.