แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560
11 สิงหาคม 2017
ขอเชิญนักศึกษาส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
29 สิงหาคม 2017
Show all

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ปฏิภาณ ไหวพริบดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสารบรรณ / งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 02-549-4500 ตั้งแต่วันที่ 21  – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สอบสัมภาษณ์  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา  13.30 น.

ประกาศผลสอบ  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา  10.00 น.

เริ่มปฏิบัติงาน  วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา  08.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว [PDF]

Comments are closed.