รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
06 ตุลาคม 2016
แสดงความยินดีกับ RMUTT Freshy Boy&Girl 2016
31 ตุลาคม 2016
Show all

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

banner-regis-mct-2-2559

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=3804

Comments are closed.