วิธีติดต่ออาจารย์ ในรายวิชา สำหรับการเรียนออนไลน์
03 กรกฎาคม 2021
ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
10 กรกฎาคม 2021
Show all

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 1/2564
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ส้ม/พี่แก้ว โทร.02-549-4524

Comments are closed.