ด่วน!! รับสมัครเพื่อนร่วมงาน บริษัท ออร่ามี จำกัด
30 เมษายน 2021
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปไวรัล หัวข้อ “ MASS SHINE MASS START UP “ กล้าแตกต่าง ทิ้งห่างความธรรมดา
30 เมษายน 2021
Show all

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 9 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 9
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th
ทั้งนี้เอกสารแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำมาส่งภายหลังได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

Comments are closed.