ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
30 มิถุนายน 2021
ขอเชิญร่วมประกวด VDO
01 กรกฎาคม 2021
Show all

รับสมัครจิตอาสา

รับสมัครจิตอาสา
ร่วมโครงการ ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และจิตอาสา อำเภอธัญบุรี
ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 06:00 – 15:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02 549 4028 , 08 1929 1360
จังหวัดปทุมธานี”

Comments are closed.