ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 4
10 กันยายน 2020
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
12 กันยายน 2020
Show all

รับสมัครจิตอาสา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รับสมัครจิตอาสา “โครงการทำดีมีจิตอาสา”
ในวันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 13.00 – 16.30 น.
จำนวน 120 คน
ได้ชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง
สนใจลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ก.ย. 63 (แจ้งชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่ส้ม/พี่แก้ว ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.02-549-4524

Comments are closed.