รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
03 กันยายน 2020
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยของนักศึกษา
07 กันยายน 2020
Show all

รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง

WorkpointTODAY รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง
1. บรรณาธิการข่าวธุรกิจการตลาด
2. ผู้สื่อข่าวธุรกิจการตลาด
3. CO-PRODUCER (รายการข่าวออนไลน์)
4. PODCAST PRODUCER (ผลิตรายการ PODCAST)
5. ACCOUNT EXECUTIVE
6. PROOFREADER (พิสูจน์อักษร)
7. ART DIRECTOR
8. ประสานงาน
ติดต่อไปที่อีเมล jobs@workpointnews.com

Comments are closed.