โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์และภาพยนตร์สั้น Hokkaido Information Technology และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02 ตุลาคม 2019
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ ๑-๔ และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
11 ตุลาคม 2019
Show all

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เกษียณเตรียมสุข ถักทอสายใย ร้อยรักจากใจ ชาว MCT

  • วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
  • คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
  • ประจำปี 2561 โดยในปีนี้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่
  • ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์   อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
  • นางสายสมร อภิญญานนนท์ และ
  • นางสาวมาลัย   พิณดิษฐ์       บุคลากรสายสนับสนุน
  • ภายในงานมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบของที่ระลึกเพื่อตอบแทนความเสียสละในการทำงานมาตลอดอายุราชการ

Comments are closed.