บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์ อิสท์ จำกัด มอบเครื่องซิลค์สกรีน ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10 มีนาคม 2017
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
20 มีนาคม 2017
Show all

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและร่วมผลิตรายการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและร่วมผลิตรายการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

ณ โรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 

Comments are closed.