ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการใช้งานกล้องถ่ายภาพยนตร์และอุปกรณ์ประกอบกล้องถ่ายภาพยนตร์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
03 พฤษภาคม 2022
รับสมัครทุน รอบที่ 10
10 พฤษภาคม 2022
Show all

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

National Pingtung University (NPTU) Taiwan, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

“2022 Online Information Session for International Master Programs in National Pingtung University”

ให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีวันที่และเวลาให้เลือกทั้งหมด 4 ช่วง ได้แก่

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม เวลา 9.00-10.00 น.

  • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00-14.00 น.

  • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม เวลา 8.00-9.00 น.

  • วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00-14.00 น.

นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/t6fQv4tohi2kieEFA ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

Comments are closed.