ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
20 สิงหาคม 2021
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำ 2564
23 สิงหาคม 2021
Show all

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่ลงทะเบียนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่ลงทะเบียนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ผ่านทาง www.sdmilitary.rmutt.ac.th รอบที่ 1 ขอให้นักศึกษาดำเนินกาตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ขอให้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ
**กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในรอบที่ 1 ไม่ทัน ให้นักศึกษารอดูประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง www.sdmilitary.rmutt.ac.th ในช่วงเดือนกันยายน 2564 (รอบสุดท้าย)

Comments are closed.