ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
10 กรกฎาคม 2021
กิจกรรมประจำปีการศึกษา
29 กรกฎาคม 2021
Show all

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
1.ระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสาร
เดิม กำหนดการปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ถึง วันที่ 15 ก.ค. พ.ศ.2564 ขยายเวลาใหม่ถึงวันที่ 31 ก.ค. พ.ศ.2564
2.กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานมามหาวิทยาลัยฯ
เดิม กำหนดส่งระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ค. พ.ศ.2564
ขยายเวลาใหม่ ถึงวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ.2564
สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2544
(ไม่เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 )
และนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2539 – 2543
(นักศึกษาเข้าใหม่ รหัส 1164) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กับทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ และต้องไปจับใบดำใบแดงนะคะ (หากจับได้ใบแดงนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ขอลาศึกษาต่อได้ และจะต้องเข้ารายงานตัวตามกระบวนการทางทหารต่อไป)

Comments are closed.