ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. …. (ร่าง เสนอ ครม.)
29 กรกฎาคม 2021
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่1 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
02 สิงหาคม 2021
Show all

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR 2564

🔴เชิญชวน ทุกคน!! ทั้งคนนอก+คนใน🔴
ร่วมกิจกรรม JOB FAIR’64 ปีนี้!! ออนไลน์
**อย่าลืม!! ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม นะคะ**
ฟรี!! ตลอดงาน เบียด ๆ กันมาได้เลย 🆓
กิจกรรมที่จัดบริการ สำหรับ
✅ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
✅ นักศึกษาภาคพิเศษ ที่หางานประจำ
✅ ศิษย์เก่า ที่จบแล้ว ทุกรุ่น
✅ เพื่อน ๆ พี่น้อง ของ นศ. ที่หางาน
✅ และกลุ่มคนว่างงาน อยากเปลี่ยนงาน
ชวน ๆ กันมาสมัครงาน ผ่านระบบออนไลน์

Comments are closed.