กำหนดคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
21 กันยายน 2021
ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
22 กันยายน 2021
Show all

ประกาศแจ้งเปิดระบบรับสมัครรอบ 9 มทร.ธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์งานสำหรับบัณฑิตที่เพิ่งจบ และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถสมัครได้ค่ะ งานระยะสั้น 3 เดือน บัณฑิตที่ผ่านการคัดเลือกทำงานรับค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน และสำหรับนักศึกษาทำงานนอกเวลา จะได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตค-ธค 64 นี้สนใจดูข้อมูลนี้ได้เลยจ้สา
โทร.02 5494004 หรือสแกน QR Codeได้เลย 24 -27 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น

Comments are closed.