ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติธัช บุญประกอบ และ นางสาวปวีณา แจ่มสุข ได้รับรางวัลจากการประกวดสุดยอดพิธีกร
13 มิถุนายน 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์”
05 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด” จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด” จำนวน 1 ชุด ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ห้องสมุด วงเงินงบประมาณ 429,200.- บาท

Comments are closed.