ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
12 กันยายน 2020
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-5 และอาคารปฏิบัติการโรงพิมพ์
16 กันยายน 2020
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

Comments are closed.