กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ทั้ง 3 ครั้ง
01 กันยายน 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องรับ-ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย จำนวน 3 ชุด
01 กันยายน 2020
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบันทึกเสียงรอบทิศทางแบบ 360 องศา จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบันทึกเสียงรอบทิศทางแบบ 360 องศา จำนวน 2 เครื่อง1.1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Comments are closed.