กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560
20 สิงหาคม 2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ ๑-๔ และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
28 กันยายน 2018
Show all

“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” รายการ “จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน”

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2562
วงเงินราคากลาง 1,568,380 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

Comments are closed.