ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อสารสนเทศ จำนวน 8 เครื่อง
23 กรกฎาคม 2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์” จำนวน 1 ชุด
23 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องสแกนใบหน้าระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) วงเงินงบประมาณ 66,400 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

Comments are closed.