ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
12 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์(ร่าง) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จำนวน 2 รายการ
13 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ประกาศเปิดเผยราคากลาง “จัดซื้อครุภัณฑ์”โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)” จำนวน 2 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์”โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)” จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ 625,000 บาท

Comments are closed.