ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์”
05 กรกฎาคม 2018
ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ “
16 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์”

1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์” จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 922,500.00 บาท (เอกสารแนบ ไฟล์ตารางราคากลาง)
ตารางเปิดเผยราคากลางชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์

Comments are closed.