หลักสูตรออนไลน์ “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)”
22 กรกฎาคม 2020
“ประกาศราคากลางจัดซื้อ ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด”
10 สิงหาคม 2020
Show all

ประกาศร่างประชาวิจารณ์การจัดซื้อ “ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๑ ชุด”

ประกาศร่างประชาวิจารณ์การจัดซื้อ   “ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๑ ชุด(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (ร่าง) เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว

Comments are closed.