ประกาศเผยแพร่แผน”ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
02 มีนาคม 2018
ประกาศราคากลาง”ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน 1 ชุด”
12 มีนาคม 2018
Show all

ประกาศร่างประชาวิจารณ์”ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน ๑ ชุด”

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน ๑ ชุด” วงเงินงบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ8.ร่างเอกสารประกวดราคา9. ร่างประกาศประกวดราคา

Comments are closed.