บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ 4 อัตรา
19 ธันวาคม 2017
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการแนะนำสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO มหาวิทยาลัยจิบะ (Chiba University) ประเทศญี่ปุ่น
26 ธันวาคม 2017
Show all

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสาร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหา

ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสาร

Comments are closed.