“ประกาศร่างประชาวิจารณ์การจัดซื้อ ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด”
12 กุมภาพันธ์ 2020
“ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
21 กุมภาพันธ์ 2020
Show all

“ประกาศราคากลางจัดซื้อ ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด”

“ประกาศราคากลางจัดซื้อ ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด” ราคา 650,000.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ชุดโคมไฟสำหรับจัดแสงนอกสถานที่

Comments are closed.