แสดงความยินดีกับ RMUTT Freshy Boy&Girl 2016
31 ตุลาคม 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด จำนวน 1 ชุด
07 ธันวาคม 2016
Show all

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 – บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
3. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

pdf-flat

Comments are closed.