พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
29 ตุลาคม 2019
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 63
20 พฤศจิกายน 2019
Show all

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 60 ปี
2.สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
3.สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี
4.ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานจัดทําเอกสาร การเข้าเล่ม การสําเนาเอกสาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5.เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ปฏิภาณไหวพริบดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
6.หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
7.ไม่เคยต้องโทษจําคุกเพราะความผิดทางอาญา

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.