ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำ 2564
23 สิงหาคม 2021
ประกาศรับสมัคร การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง
01 กันยายน 2021
Show all

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
กําหนดการรับสมัครคัดเลือก :
ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564
ลิงก์การสมัคร :
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 30 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา ปิดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.
เอกสารการสมัคร :
🔹 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
🔹 รายละเอียดของสาขาวิชา
(คณะการแพทย์บูรณาการ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา หน้า 18)

Comments are closed.