ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
22 มิถุนายน 2022
ประกาศร่างประชาวิจารณ์ “ชุดถ่ายทำภาพนิ่งสำหรับเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 ชุด”
24 มิถุนายน 2022
Show all

“ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์” จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์” จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” 4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องทดสอบ(1) 9.ประกาศประกวดราคา (23062565) 10.เอกสารประกวดราคา (23062565)

Comments are closed.