เจาะลึกทั่่วไทย ช่อง 19 สัมภาษณ์อาจารย์วรรชนก สุนทร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO
19 มีนาคม 2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด
20 มีนาคม 2018
Show all

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง” จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา (ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ฯ)

เอกสารประกวดราคา (ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ฯ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

Comments are closed.